Om oss

Om oss i Sandviken

 

Det här är Hjärt- och lungföreningen i Sandviken!

HjärtLung arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.  

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar. En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.  

Plangården är ett centralt beläget hus med adress Plangatan 13, vilket upplåtits av kommunen för alla handikappföreningar i kommunen. Där har även vi vår plats i samhället. Där finns gott om parkeringar. Våra resor, då vi gör sådana, utgår alltid därifrån. Hälsans Stig börjar och slutar där då vi har den aktiviteten igång. En gång i månaden, i regel en tisdag kl 17.00, inbjuder vi till ordinarie medlemsmöten på Plangården.

Vi har då i allmänhet någon gäst som berättar/föreläser om något intressant eller underhåller med någonting som sång eller musik. Vi bjuder på kaffe / te och en smörgås vid dessa träffar samt har ett litet lotteri Man kan vinna nå´n trevlig eller praktisk sak eller kanske den stora fruktskål som i regel alltid är högsta vinsten.   Vi annonserar alltid medlemsmötena och dess innehåll/program veckan innan i Annonsbladet/Din Lokaltidning  i en inramning med rubriken Föreningsnytt så alla vet vad det kommer att handla om.    

Där kan Du både läsa lite mer och se lite bilder på vår verksamhet.   Välkommen till vår förening och delta gärna i våra aktiviteter.

Styrelsen / Kerstin Alm Ordförande