Kalendern 2018

Mötesplanering  2018

Samtliga  ordinarie medlemsmöten med start kl.17.00

                                          Medlemsmöten

                                                    23 januari

                                                    24 februari  årsmöte

                                                    20 mars

                                                    24 april  

                                                    22 maj  

                                                     28 augusti  (surströmming)

                                                     25 september  

                                                     23 oktober  

                                                     20 november

                                                     08 december   (julbord)

 

 

 .