Kalendern 2017

Mötesplanering  2017

Samtliga styrelse och ordinarie medlemsmöten med start kl.17.00

Styrelsesammanträden                                            Medlemsmöten

10 januari                                                                       24 januari

14 februari                                                                     25 februari  årsmöte

07 mars                                                                           21 mars

04 april                                                                            25 april  

09 maj                                                                             23 maj  

15 augusti                                                                       29 augusti  (surströmming)

12 september                                                                 26 september  

10 oktober                                                                      24 oktober  

07 november                                                                  21 november

28 november                                                                  09 december   (julbord)

 

Övrigt

9 eller 15 februari ev. I eldars sken.

23 september ev . 75-årsjubileum

20 oktober planeringsmöte.