Om Oss / Styrelse

Om oss / Styrelsen

Inom föreningen fortsätter vi att arbeta för att du som hjärt- eller lungsjuk skall få möjlighet till ett aktivt liv.

Vi har våra motionsgrupper, både golv, vatten och sittgymnastik. Stavgång och bowling är också bra motion.

Våra medlemsmöten kommer vi att fortsätta ha på Patricia i Hudiksvall. Mötena hålls på onsdag kväll och annonseras i Hudiksvalls Tidning under föreningsforum.

Har Du någon i din bekantskapskrets som är hjärt- eller lungsjuk så berätta om vår förening. Bjud gärna med dom på något av våra medlemsmöten.
Medlemsavgiften är 150 kr/år för alla medlemmar.
Tänk även på vår förening vid hedrande av någons bortgång. Vårt Bankgiro är 211-5913.

Norra Hälsinglands styrelse 2015

Ordförande

Kerstin Tillemar, 0650-30074, NÄSVIKEN,  kerstin.tillemar@nasviken.hjart-lung.se

Vice Ordförande

Göran Uhlin, 070-231 26 26 HUDIKSVALL, ulin.g@hotmail.com

Kassör

Karin Eriksson, HUDIKSVALL, handikappades.1@telia.com

Sekreterare

Olle Jonsson, 0650-543319, HUDIKSVALL, janarolle@hotmail.se

Ordinarie Styrelseledamot

Håkan Andersson, 0650-13176, HUDIKSVALL, wisen-andersson@swipnet.se
Harry Hermansson, 0650-96178, HUDIKSVALL, ingmarienyman.@hotmail.com
Olle Jonsson, 0650-543319, HUDIKSVALL, janarolle@hotmail.se
Ingvar Swing, 0653-16044, DELSBO
Göran Uhlin, HUDIKSVALL, ulin.g@hotmail.com

Ersättare i Styrelsen

Gunilla Engman, 0650-14851, IGGESUND, gullanengman@hotmail.com
Sven-Erik Eriksson, DELSBO, svesme@live.se
Göran Lindwall, 0653-12220, DELSBO