Ansvariga ledare / Övriga

Ansvariga ledare / Övriga kontakter

Gymnastik

Ledare Håkan Andersson, 070 - 323 16 45
Ledare Ingvar Swing, 070-288 08 95

Vattengymnastik

Ledare Ing-Marie Nyman, 073-724 20 91
Ledare Margitta Gustafsson, 0653-163 36

Sittgymnastik

Ledare Alice Björklund, 0650-939 54

Bowling

Ledare Bertil Ståby, 0650-148 51

Stavgång

Ledare Olle Jonsson, 0650-54 33 19

Sångkören

Ledare Bengt Näsfors, 0650-230 13

Minnesträning

Ledare Olle Jonsson, 0650-54 33 19

Studieorganisatör

Ledare Olle Jonsson, 0650-54 33 19

Webbansvarig

Göran Uhlin, 070-231 26 26

Medlemsregisteransvarig

Göran Uhlin, 070-231 26 26

Valberedning

Bengt Näsfors, 0650-230 13
Rut Nilsson, 0650-184 84