Övriga funktionärer

Övriga funktionärer

Adress och telefonlista 2015 Föreningen Gävle HjärtLung.
(Årsmöte 22/2 2015 och konstituerande sammanträde 22/2 2015).

 

EVO-ombud hjärt

Agneta Eriksson
Klasbärsvägen 25, 806 36 Gävle
026-181926, 0768-487724
eagneta50@gmail.com

EVO-ombud lung