Information

Information

Medlemsmöten

Som regel tisdagar kl 18.00 med tema och underhållning varannan gång.
Annonseras under föreningsnytt i lokaltidningarna på fredagar.
Luciamöte och årsmöte hålls på söndagar i december resp februari.

Medlemsmöten 2016

Se separat sida, klicka här

Hjärt-lungräddningskurser

Vi har egna instruktörer och beräknar köra 2 utbildningar á 4 timmar per månad.
Se separat sida, klicka här

Andra kurser, cirklar och kurser enl Hjärt-lungskolan

Styrelsens målsättning är att starta upp studier i data, kost och stresshantering samt andra områden om efterfrågan finns.

Vill Du delta i en cikel kontakta Christina Petersson 026-683719.

Resor

1-2 st 2-dagarsresor och 1-2 st 1-dagarsresor per år.

Se separat sida för planerade resor 2015

Ytterligare information

Kontaktuppgifter till Eftervårdsombud hjärta/lunga, klicka här

Kontaktuppgifter till någon i styrelsen, klicka här