Uppdrag

Kontaktuppgifter till personer med uppdrag

Motionsledare

Kjell Olsson Beckasinv. 14, 82150 Bollnäs tel 0278-19427
Kent Wernersson Knådav 38, 82834 Edsbyn tel 0271-22003

Vattengymnastikledare

Gisela Andersson Edelsbergsvägen 67 82134 Bollnäs tel 070-6915669
Anita Svensson Arbrå tel 070-5540477

Bowlingledare

Sven Hedlund Skogsvägen 22 82135 Bollnäs tel.0278-16825
Ingrid Larsson tel 0278- 16809

Revisor

Ingrid Larsson tel. 0278-16809
Britt-Louise Wennberg tel. 0271 22887

Valberedning

Ulf Abrahamsson Freluga 4606 , 82193 Bollnäs Tel. 0278-30194, 070-5205390
Jan Fagerström Kilbergsvägen 20K 82150 Bollnäs Tel.070-1457295 

Donald Mailert, Bergsveden 42, 82150 Bollnäs, Tel. 0278-15667