Styrelse

Styrelse

Ordförande

Nils Olsson
0280-12254
MALUNG

Vice Ordförande

Elisabeth Källman
0281-22576
ÄPPELBO
e-post ovanheden@live.se

Kassör

Gunnel Engemoen
0281-10513
VANSBRO

Sekreterare

Elisabeth Källman
0281-22576
ÄPPELBO
e-post ovanheden@live.se

Ordinarie Styrelseledamot

Hjördis Jespersen
0281-10653
VANSBRO

Gun Pettersson
0281-42020
ÄPPELBO

Ersättare i Styrelsen

Alf Karlsson
0280-10815
MALUNG

Tord Skif
0281-71244
VANSBRO