Varmbad

Varmbad i Vansbro

Från midsommar och juli månad erbjuder Barnensdagsföreningen bad för våra medlemmar i det s.k. "Plasket" fredagar kl. 9-11

Vattentemperatur 28-30 grader

Mer info Tord Skifs 0281-71244