Vårprogram

Vårprogram år 2016

 

  VÅRPROGRAM  år  2016
 för  föreningen  Västerbergslagens HjärtLung

 

  Tisdagen den 22 mars  kl 13.00 på Församlingsgården

 Påsklunch   Pris:  Medlem 150:-       Icke medlem 175:-   Anmälan är bindande
 och sista betalningsdag är torsdagen den 17 mars på exp mellan kl 10 00 - 12 00 

 Underhållning

 

  Tisdagen den 26 april  kl 13.00 på Församlingsgården

  Henrik Axelsson, samhällsplanerare från kommunen

  Underhållning

  

  Tisdagen den 24 maj anordnar vi en resa till Sixten Jernbergs museum i Lima
  Pris för resa och lunch: Medlem 200:-   Icke medlem  250:-
  Anmälan är bindande och sista betalningsdag är torsdagen den 19 maj
  på exp mellan 10 00 - 12 00.  

        

  Ny adress till vår expedition är Östra Storgatan 5, 771 50 Ludvika
  Vi har öppet helgfri torsdag mellan 10 00 – 12 00

  Kontakta Fhebe Hellman 070 291 15 26, eller Inga Andersson 070 272 51 48
  om ni har några frågor

  Kom gärna med egna förslag på cirklar/studier

  Vi hälsar Er välkomna på våra möten och hoppas att vi ses där

 

  Tag kontakt med Begravningsbyråer och Pastorsexpeditioner
  som förmedlar våra kondoleanser