Om oss

Om oss

Vi är en ideell förening inom Riksförbundet HjärtLung som verkar lokalt i Västerbergslagen med hemvist i Ludvika.

Vi arbetar för att Du som har problem med hjärta eller lungor samt är anhörig ska få hjälp och stöd för att bättre klara vardagen och uppnå en bättre livskvalitet.

Du får även möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenhet och känna stöd. För att ge alla våra medlemmar detta arrangerar vi möten, resor samt olika aktiviteter anpassade för de som har problem med hjärta eller lungor.

Vill Du lämna en gåva för att stödja föreningens verksamhet sätt in pengar till Föreningen för HjärtaLung i Västerbergslagen
Postgiro 430 62 04-1