Styrelse

Styrelse

Ordförande

Christian Lindholm
0250-14480
MORA
e-post 0250.14480@telia.com

Vice Ordförande

Bo Larsson
0250-41761
ORSA

Kassör

Percy Hellberg
070-3068816
ORSA
e-post percy.hellberg@telia.com

Sekreterare

Gunnel Spånberg
0250-71025
MORA

Ledamot

Per-Olov Axelsson
0250-22221
SOLLERÖN

Hjördis Nyström
0250-42390
ORSA

Monica Pettersson
0250-42165
ORSA

Ersättare i Styrelsen

Vakant