Gåvofond

Gåvofond Bankgiro 5399-2590

Var vänlig ring Gåvofondens kassör Lilian Bergström         070-533 54 81

Fonden  tar emot gåvor till minne av den avlidne,både från enstaka medlemmar och allmänheten.

Till den avlidnes minne ska en av föreningens utskriven minnesadress överlämnas till dödsboet.

Genom att ge ett bidrag till Fonden förbättrar du tillvaron för hjärt- och lungsjuka i Falun