möte oktober

Onsdag 25 oktober

anmälan senast 23 oktober

Plats Korsnäs IF:s klubbsruga, Pumpen i Hosjö. Buss nr 11  och 152 stannar vid hållplats Pumphuset och lokalen ligger alldeles bredvid busshållplasen

Kaffe o lotteri. Pris 50 kr

Välkomna

Falu räddningstjänt kommer och informerar om brandskydd