Vattengymnastik

Vattengymnastik

Måndagar 12.00-12.30, Neptunbadet, lasarettet

10 ggr fr.o.m. 19 sept

Ledare Gerd  Hedlund tel 023-279 62