Tunets Bad

Tunets Bad

Vattengymnastik - Badkort krävs ej!

Vattengymnastik med instruktör äger rum varje helgfri onsdag klockan 10.00 - 11.00. Något badkort behövs ej för att deltaga i vattengymnastiken.  Entréavgift 25 kronor.

 

Måndagsbad - Badkort krävs!

HSO Borlänge hyr Tunets bad måndagar kl 15.00 - 18.00

4 september - 18 december 2017 och 8 januari - 28 maj 2018

  • Ta alltid med gällande badkort till badet! Badkort, som gäller från och med 2017-01-01 finns att hämta i receptionen på HSO. OBS! kortet måste hämtas personligen!
  • Badet är endast till för Dig som har giltigt badkort. Du skall visa ditt kort för att få tillgång till måndagsbaden. Du ska också registrera dig i en närvarolista som finns i receptionen.
  • Badet kostar för närvarande 25 kr per badtillfälle och person (priset kan komma att ändras). Detta gäller samtliga. Du betalar innan du går in till badet. Familjemedlemmar - eller andra - utan detta kort, har således ingen tillgång till badet på föreningarnas bokade badtid.
  • Omklädningsrummen får disponeras 30 minuter före och 30 minuter efter bokad tid. 
  • Det finns både manliga och kvinnliga badmästare anställda i Maserhallen AB. Vi delar jämlikt på samtliga arbetsuppgifter vilket bland annat betyder att alla städar på både herr- och damavdelningar. Respektera de hygieniska regler som gäller för bad i bassäng.

 Publicerat

2017-09-10