Tidningsurklipp

Länkar till tidningsreferat

http://www.dt.se/slakt-o-vanner/grand-finale-pa-hjartlungs-varfest

Vårfest i Forum Kvarnsveden 18 maj 2016

http://www.dt.se/slakt-o-vanner/en-vacker-sommarresa-for-80-plussare

Sommarresa för 80-plussare

www.dt.se/slakt-o...o.../hostupptakt-hos-hjart-och-lungforeningen

Höstupptakt 14 september 2016

http://www.dt.se/slakt-o-vanner/fira-o-uppmarksamma/hjartsvikt-lockade-till-publikrekord

Hjärtsvikt lockade till publikrekord 12 oktober 2016

www.dt.se/dalarna/borlange/kickstart-for-hjartlung-i-borlange

Coppermine Kickers gästar HjärtLung Borlänge 18 januari 2017