Övriga förtroendevalda

Förtroendevalda

Revisorer

 Ordinarie revisorer:      Ann-Britt Näsström

                                          Stig Hermansson

 Ersättare:                        Rolf Karlstens

 

 Valberedning            

Styrelsen

 

 

Februari 2017