Cirklar

Cirklar

Där inte annat anges äger alla cirklar rum på HSO huset, Klöverstigen 10 C n.b.

LUNGKOLCIRKEL

Anmälan till och ledare

Marianne Nilsson                          0243 - 224253

Birgitta Johansson                        0243 - 226864 

HJÄRTCIRKEL

Anmälan till och ledare

Ove Halldén                                       0730-23 47 78 eller 0243-22 37 46

LÄSECIRKEL

Ledare

Anita Pedersen                             0243 - 227128

HJÄRTLUNGKÖREN

Plats:   Kvarnsvedens kyrka

 Varje helgfri måndag klockan 16.00 – 17.30

Ledare

Sven-Erik Borg

Kontaktperson

Hans Wahlström                           0243 - 18621

Välkomna

Ledarna