Borlänge

Föreningen Borlänge HjärtLung, som är en ideell förening inom Riksförbundet HjärtLung, arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar. En viktig fråga som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön eller ålder.

Som medlem i Föreningen får Du möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenhet och känna stöd. För att ge alla våra medlemmar vårt stöd arrangerar styrelsen olika aktiviteter som exempelvis månadsmöten, motionsverksamhet, cirklar och resor anpassade för de som har problem med hjärta eller lungor.

Stöd oss i vårt arbete

Vill Du lämna en gåva för att stödja föreningens verksamhet kan du göra det på  
Föreningen HjärtLung i Borlänges BG 5483-8008.
Tack för Din gåva!

Expeditionen

Vår expedition finns på Klöverstigen 10C NB, Borlänge.  Någon ur styrelsen svarar på telefon varje tisdag mellan kl 10 -12.   Telefon  072 177 3620 .  Dock ej  under juni, juli och augusti.

Mailadress: info@borlange.hjart-lung.se