Övriga uppdrag

Övriga uppdrag

Pressansvarig

Ulrika Skoglöf, 0226-56519

Eftervårdsansvarig

Lung: Evy Nordström 070- 653 69 17

Hjärt: Ulrika Skoglöf 0226- 565 19