Avesta

Föreningen Avesta HjärtLung är en ideell förening inom Riksförbundet HjärtLung, arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar. En viktig fråga som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön eller ålder.Som medlem i Föreningen får Du möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenhet och känna stöd. För att ge alla våra medlemmar vårt stöd arrangerar styrelsen olika aktiviteter som exempelvis månadsmöten, motionsverksamhet, cirklar och resor anpassade för de som har problem med hjärta eller lungor.