Övriga aktiviteter

Övriga aktiviteter

Utöver månadsmötena och motionen har vi en hel del andra aktiviteter såsom utbildning i Hjärt-lungräddning, andra studiecirklar om intresse finns, vår- och höstfester samt minst en resa per år till olika ställen. Håll koll i vår kalender!!