Styrelse

Ordförande
Gunilla Ekelöf
0455 - 276 04
KARLSKRONA
E-post: guneke@telia.com

Vice Ordförande
Sven-Ingvar Pettersson
0455 - 31 14 39
KARLSKRONA
E-post: sveningvarpettersson@gmail.com

Kassör
Bengt Pettersson
0455 - 293 79
LYCKEBY
E-post: bengt.a.pettersson@telia.com

Sekreterare
Ingemar Sennbro
0455 - 246 35
LYCKEBY
E-post: ingemar.sennbro@telia.com

Ordinarie Styrelseledamot
Alva Johnson
0455 - 33 00 63
TVING
E-post: jakopstorp@mail.com

Ersättare i Styrelsen
Birgitta Andréasson
0455 - 225 27
LYCKEBY
E-post: birgittaandreasson326@mail.com

Barbro Danielsson
0455 - 224 11
KARLSKRONA
E-post: barbro.danielsson38@outlook.com

Bengt Jönsson
0455 - 171 88
KARLSKRONA
E-post: vanadis.karl@telia.com

Studieledare
Bengt Jönsson
0455 - 171 88
KARLSKRONA
E-post: vanadis.karl@telia.com

Revisorer
Helén Ungerbäck
0455 - 207 25

Mats Nilsson
070 - 819 82 99

Valberedning, sammankallande
Bernt Johnson
0455 - 33 00 63