Funktionärer

Motionsgympa
Kurt Johansson
0455 - 157 68
KARLSKRONA

Vattengympa
Lizzie Johansen
0455 - 214 34
LYCKEBY

Anna-Brith Rydell
0455 - 203 61
KARLSKRONA

Lilian Lundström
0455 - 157 34
KARLSKRONA

Tipspromenader
Kurt Johansson
0455 - 157 68
KARLSKRONA

Reseledare
Gunilla Jönsson
0455 - 171 88
KARLSKRONA

Ordinarie - Eftervårdsombud Hjärta
Alva Johnson
0455 - 33 00 63
TVING
E-post: jakopstorp@mail.com

Ersättare
Birgitta Andréasson
0455 - 225 27
LYCKEBY
E-post: birgittaandreasson326@mail.com

Ordinarie - Eftervårdsombud Lungor
Barbro Danielsson
0455 - 224 11
KARLSKRONA
E-post: barbro38@outlook.com

Ersättare
Birgitta Andréasson
0455 - 225 27
LYCKEBY
E-post: birgittaandreasson326@mail.com

Huvudinstruktörer - Hjärt- och Lungräddning
Kurt Johansson
0455 - 157 68
KARLSKRONA

Ingemar Sennbro
0455 - 246 35
LYCKEBY
E-post: ingemar.sennbro@telia.com

Ersättare
Eddy Andersson
0455 - 272 72
KARLSKRONA