Cirklar

Sångcirkel
Plats: Lokalen Strandgården
Tid: Måndag kl 17.00 - 19.00
Ledare: Kurt Johansson 0455-15768

Läsecirkel
Plats: Lokalen Strandgården
Tid: Tisdag udda veckor kl 10.00 - 12.30
Ledare: Ingrid Johansson 0455-15768

Konst o Kultur
Plats: Lokalen Strandgården
Tid: Torsdag udda veckor kl 13.00 - 15.30
Ledare: Laila Håkansson 0455-22562

Läsecirkel
Plats: Lokalen Strandgården
Tid: Torsdag udda veckor kl 10.00 - 12.30
Ledare: Alva Johnsson 0455-330063

Läsecirkel
Plats: Lokalen Strandgården
Tid: Onsdag jämna veckor kl 10.00 - 12.30
Ledare:

Cirkel för Lungsjuka (Planerad)
Plats: Lokalen Strandgården
Tid: Torsdag jämna veckor kl 10.00 - 12.30
Ledare:

Vän med ditt Hjärta (Planerad)
Plats: Lokalen Strandgården
Tid: Onsdag udda veckor kl 10.00 - 12.30
Ledare: Birgitta Andréasson 0455-22527

Trivselkväll
Plats: Lokalen Strandgården
Tid: Torsdag udda veckor kl17.00 - 19.00
Ledare: Berit Olsson 0455-17298

Hjärt- o Lungräddning
Plats: Lokalen Strandgärden
Tid: Efter överenskommelse
Ledare: Kurt Johansson 0455-15768 och Ingemar Sennbro 0455-24635