Nationella HjärtLungskolan

Aktiv med HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung har med stöd av Socialstyrelsen tagit fram en patientutbildning med fokus på egenvård och livskvalitet för personer med KOL. Utbildningen är ett verktyg för vården och syftet är att erbjuda personer med KOL samma möjligheter till kunskap oavsett var i landet man bor. Patientutbildningen handleds av fysioterapeut eller sjuksköterska. Under våren 2017 kommer även Aktiv med Hjärtsvikt att finnas som verktyg för vården.

Kunskap och motivation till ett bättre liv

Många lever idag länge med en långvarig (kronisk) sjukdom. Att ta hand om sig själv och sin sjukdom är viktigt för att kunna leva ett så bra liv som möjligt sjukdomen till trots.

Aktiv med HjärtLung fokuserar på att ge kunskap och motivation som hjälper deltagarna att skapa nya goda vanor som bidrar till ökad livskvalitet i vardagen.

Färdig material - fritt att använda

Utbildningen består av handledarmanual, PowerPoint-bilder, uppgifter, faktablad och filmer. Kunskap varvas med uppgifter som hjälper deltagarna att ta till sig informationen och omsätta den till handling i vardagen.
Materialet är fritt att använda för vården.

Länk till Aktiv med KOL

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Ekelund

Film om den Nationella HjärtLungskolan