Lugna Lungor

Under tre år har riksförbundet arbetat med projektet Lugna Lungor med stöd av Allmänna Arvsfonden. Lugna Lungor handlar om att utveckla en lungskola för lungsjuka, deras anhöriga och för personer med riskbeteende.

Lungskolan finns till för människor där de bor och din lokala förening ansvarar för verksamheten.

En viktig del i projektet var att utveckla ett organiserat mentorprogram där de lokala föreningarna ställer handledare till förfogande och stöd för lungsjuka. Mentorskapet handlar om personligt stöd och lärande. Mentorerna ska med sin kännedom om lungsjukdom delge andra av sina erfarenheter, vara samtalspartner, social rådgivare och vägvisare.

I Lugna Lungor ingår också en digital mötesplats för lungsjuka som går att hitta om du söker på Lugna Lungor på Facebook.

Beställ böcker!

Fem skrifter har tagits fram och som går att beställa i vår webbutik

Tips och råd om MAT för lungsjuka

Tips och råd om MAT för lungsjuka

Tips och råd om RÄTTIGHETER för lungsjuka

Tips och råd om RÄTTIGHETER för lungsjuka

Tips och råd om livet i VARDAGEN för lungsjuka

Tips och råd om livet i VARDAGEN för lungsjuka

En hjälp att SLUTA RÖKA

En hjälp att SLUTA RÖKA

Att vara ANHÖRIG till någon som är lungsjuk

Att vara ANHÖRIG till någon som är lungsjuk