Hjärtsäkra din ort

Ett mer hjärtsäkert Sverige

Riksförbundet HjärtLung kommer under 2018 tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning att driva kampanjen Hjärtsäkra din ort. Syftet är att kartlägga hjärtstartare över hela landet och få fler registrerade i Svenska Hjärtstartarregistret.

Varje år rapporteras cirka 5 500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Av de som drabbas överlever cirka 600 personer. Forskning visar att upp till 70 procent fler liv skulle kunna räddas om hjärt-lungräddning startas direkt och en hjärtstartare används inom tre minuter. 

I Sverige finns över 35 000 hjärtstartare utanför sjukhus men i dag är endast cirka 16 000 av dem registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

Med hjälp av Hjärtstartarregistret kan SOS Alarm vid behov snabbt hänvisa till närmaste hjärtstartare och skapa möjligheter för en snabbare insats.

Kampanjen Hjärtsäkra din ort

Riksförbundet HjärtLung drar under 2018 igång den landsomfattande kampanjen ”Hjärtsäkra din ort” med syftet att tillsammans med våra föreningar och deras medlemmar kartlägga hjärtstartare och få dem registrerade.

"Hjärtsäkra din ort" handlar om att:

  • hitta hjärtstartare
  • uppmana innehavarna att registrera dem i Hjärtstartarregistret
  • följa upp skyltning, underhåll och utbildning.

Med hjälp av våra många medlemmar och breda lokala förankring kan vi tillsammans bidra till ett mer hjärtsäkert Sverige.

Projektledare för "Hjärtsäkra din ort": Helene Silfver, Riksförbundet HjärtLung helene.silfver@hjart-lung.se

Om Hjärtstartarregistret

Hjärtstartaregistret är ett frivilligt och kostnadsfritt register för hjärtstartare över hela landet som ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Med hjälp av hjärtstartarregistret kan SOS Alarm snabbt hänvisa till närmaste hjärtstartare och skapa möjligheter för en snabbare insats. För mer information besök: hjartstartarregistret.se