Vad kostar det att etablera en Hälsans Stig?

Kostnaden för produktion varierar beroende på vilka åtgärder som behövs för att skapa stigen. Om det krävs kompletterande insatser för att kunna använda de föreslagna gångvägarna ökar kostnaderna. Här nedan följer en redovisning av kostnaderna.

Hälsans StigUnderhåll, plogning och sandning

Det är kommunen som ansvarar för underhållet av Hälsans Stig. I samband med att stigen produceras upprättar Riksförbundet HjärtLung ett avtal där kommunens åtaganden avseende underhåll och skötsel av Hälsans Stig regleras. Kostnaden för kommunens plogning och sandning ingår inte i denna beräkning.

Kostnad för skyltar och informationstavlor

Kostnaden för skyltning av Hälsans Stig varierar beroende på hur många skyltar och infotavlor som behövs för att skyltningen ska bli tydlig. Erfarenheter från produktionen av de stigar som producerats sedan 2006 visar att skyltar och infotavlor till Hälsans Stig i genomsnitt kostar ca 5 000 kr per kilometer (inkl moms).

Monteringskostnader

Utöver de där redovisade kostnaderna tillkommer kostnaden för montering av skyltar och infotavlor. Monteringen sköts vanligen av kommunens personal.

Underhåll av skyltar och infotavlor

Kostnaden för underhåll av skyltar och infotavlor varierar beroende på t ex mängden klotter och vandalisering i det område stigen är placerad. Normal driftskostnad uppskattas till ca 6 000 kr/år för 4 km Hälsans Stig.

Kostnad för kartoriginal och 1/3 av baksidan

Kartoriginal inklusive fyra illustrationer kostar 12 500 kr (inkl moms).
En tredjedel av kartbaksidan kostar 1 000 kr (inkl. moms).

Papperskartor

Papperskartan brukar tryckas i en upplaga på 5 000 exemplar och kompletteras ofta med en motionsfolder på 5 000 exemplar. Kostnad för papperskartan är cirka 10 000 kr (inkl. moms).

Ladda ned prislistan på Hälsans Stig

(Oktober 2014)