Revisorer

Kontaktuppgifter till Riksförbundets revisorer

Förbundsrevisor

Sten Andersson

Västerås
070-273 72 79
epost till Sten Andersson

Lars-Åke Karlsson

Enköping
070-309 23 30
epost till Lars-Åke Karlsson

 

Auktoriserad revisor

Mats Blomgren

Auktoriserad revisor
010-212 50 49
epost till Mats Blomgren