Styrdokument, policyer och riktlinjer

Här hittar du våra styrdokument, policyer och riktlinjer som ligger till grund för den verksamhet som Riksförbudnet HjärtLung bedriver.

För att säkerställa att våra medlemmars och givares pengar används så effektivt som möjligt arbetar vi efter FRIIs Frivilligorganisationernas Insamlingsråds kvaliteskod. FRII är en branchorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling.

Begreppsförtydligande - Riksförbundet HjärtLungs styrdokument, policyer, och riktlinjer

Våra styrande dokument

Våra policyer

Riktlinjer

Här kan du läsa mer om FRII
Här kan du läsa vår Effektrapport