Förbundsstyrelsen

Kontaktuppgifter till vår förbundsstyrelse. 

Förbundsordförande

Inger Ros

Tumba
tel: 073-914 51 24
e-post till Inger Ros

Utbildning: Grundskola och gymnasieskola. Utbildad sekreterare.

Arbetslivserfarenhet: Heltidspolitiker 16 år och ett antal uppdrag i idrottsrörelsen och studieorganisationer.

Annan erfarenhet inom civilsamhället/
Övriga aktuella styrelseuppdrag: Ordförande Riksförbundet HjärtLung. Ordförande i Botkyrka Kommunfullmäktige.

Vice ordförande

Sören Skoglund

Åsele
tel: 0941-300 34
e-post till Sören Skoglund

Utbildning: Grundskola.

Arbetslivserfarenhet: 30 år åt Televerket (Telia).

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Politiskt uppdrag på heltid 8 år.

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Åsele Golfklubb.

2:e vice ordförande

Allan Larsson

Uppsala
tel: 018-30 27 35
e-post till Allan Larsson

Utbildning: Dubbel FM (humanistisk och samhällsvetenskap), FL

Arbetslivserfarenhet: Universitetslektor i ekonomisk historia.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Tillfälligt: Lärare i Allm. Skolväsendet tre, fyra år Tidningsvärlden.

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Inom HjärtLung: ledamot av styrelsen lokalt, län (ordf.), samt förbundsstyrelsen. Tidigare: institutionsstyrelsen vid universitet.

Ordinarie styrelseledamot

Agneta Petersson

Tyringe
tel: 0451-137 50
e-post till Agneta Petersson

Utbildning: 3-årigt gymnasium, samhällsinriktat

Arbetslivserfarenhet: Arbetat som sekreterare på en forskningsavdelning resp. patentavdelning.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Mångårig föreningsaktivitet.

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, Riksförbundet HjärtLung. Ordinarie ledamot i länsföreningen HjärtLung, Skåne, Vice ordförande i lokalföreningen HjärtLung, Ordinarie ledamot i Anhörig- och Pensionärscentrat Senioren, Hässleholm. Ersättare i bostadsrättsföreningen Tvärskog, Tyringe.

Ordinarie styrelseledamot

Anders Gustafson

Lidingö
tel: 08-766 13 08
e-post till Anders Gustafson

Utbildning: Ämneslärare

Arbetslivserfarenhet: Cirka 30 år som lärare, högstadiet Ma/No

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Cirka 15 år som kommunpolitiker i Lidingö kommun, ett antal nämnder. Två år som kommunfullmäktiges 2: e vice ordförande, ett antal styrelse uppdrag inom föreningslivet såväl inom idrottsrörelsen som inom ideella föreningslivet.

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Ordf. Lidingö HjärtLung, Förbundsstyrelsen.

Ordinarie styrelseledamot

Britt Frendin

Visby
tel: 0498-26 48 90
e-post till Britt Frendin

Utbildning: 7-årig folkskola fortsättning skolkök, Utbildad barnskötare.

Arbetslivserfarenhet: Äldreomsorg.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Civilerfarenhet marinlotta, facklig utbildning, styrelseuppdrag ordförande facklig organisation, ordförande i Länsföreningen HjärtLung.

Ordinarie styrelseledamot

Mona Johansson

Boden
tel: 0921-163 10
e-post till Mona Johansson

Utbildning: Handelsgymnasium, postexpeditör, instruktörsutbildning, säljledarutbildning, marknadsföring Kotler 5 p, familjerätt Luleå universitet 20 p.

Arbetslivserfarenhet: Postexpeditör, utbildare posten, säljledare norr/Västerbotten, privatekonom, adm. Posten Kredit samt utbildare privatekonomer.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: God man, egen firma råd&rätt.

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Inga styrelseuppdrag annat än invald i kommunala rådet för funktionsnedsatta för HSO.

Ordinarie styrelseledamot

Martin Lång

Kalix
070-2853563
e-post till Martin Lång

Utbildning: Yrkesskola – Metall.

Arbetslivserfarenhet: Metallarbete 12 år, fackligt arbete heltid 12 år, politiskt arbete heltid 10 år och personalman 6 år.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ledamot i ABF lokalt och länsförening i 10 år och tidigare vice ordförande i Röda Korsets styrelse i 4 år.

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Ordförande i länsföreningen Norrbotten. Ordförande i lokalföreningen Kalix.

Ordinarie styrelseledamot

Mikael Nissen

Kristianstad
tel: 070-580 12 21
e-post till Mikael Nissen

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Officer i Flygvapnet (överstelöjtnant). Chef, strateg och projektledare inom IT-verksamhet i Region Skåne. Driver idag eget företag som erbjuder utbildning och försäljning samt rådgivning.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Bred erfarenhet av föreningsverksamhet som ledare inom idrottsrörelsen och andra ideella föreningar. Politisk erfarenhet bl.a. som nämndeman samt facklig ordförande.

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Ersättare i Riksförbundet HjärtLung. Ordförande i lokalföreningen i Kristianstad. Styrelserepresentant i länsföreningen i Skåne. Styrelserepresentant och EVO i ett antal andra ideella föreningar, bolag och stiftelser

Ersättare i styrelsen

Ulla Frank

Lycksele

Telefon: 070-5640331
e-post till Ulla Frank

Utbildning: Distriktsköterskeutbildning och universitetsutbildning inom administration och arbetsledning.

Arbetslivserfarenhet: Distriktssköterska, sjukvårdsföreståndare, föreståndare och verksamhetschef på vårdcentral. Utredare till Folkhälsonämnd i landstinget. Föreståndare och chef på VC i 20 år.

Styrelseuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung: Ordförande i länsföreningen Västerbotten. Ordförande i lokalföreningen Lycksele.

Annan erfarenhet inom civilsamhället/övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan och ledamot i dess länsförening, ledamot i LRF, sekreterare samt ledamot i LRF:s länsförening. Varit ledamot i Reumatikerföreningens lokalförening.

Ersättare i styrelsen

Bo Birgersson

Laholm

tfn: 0430-25872
e-post till Bo Birgersson

Utbildning: 7 år i folkskola, grund- och fortsatt utbildning i lantbruk.

Arbetslivserfarenhet: Egen företagare inom lantbruk, och ett år i USA inom branschen.

Styrelseuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung: Vice ordförande i länsföreningen Halland. Ersättare i lokalföreningen Laholm.

Annan erfarenhet inom civilsamhället/övriga styrelseuppdrag: Inga.

Ersättare i styrelsen

Christina Petersson 

Gävle
tel: 070-325 58 14
e-post till Christina Petersson

Utbildning: Lärare/Fritidspedagog.

Arbetslivserfarenhet: Fritidspedagog. Inom detaljhandeln. Volvo personbilar.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Fackligt utbildad/uppdrag.

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Ordförande HjärtLung Gävle, vice ordförande Gävleborg, ordinarie i styrelsen Folkspel.

Ersättare i styrelsen

Maud Molander

Lidingö

Telefon: 070-6505460
e-post till Maud Molander

Maud Molander

Utbildning: Fil mag. i historia, statskunskap, geografi, nationalekonomi, pedagogik, sociologi. Ämneslärarutbildning. Forskarutbildning i historia.

Arbetslivserfarenhet: Ämneslärare vid grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Lärare vid historiska institutionen, Stockholms universitet
Utredare vid Lärarnas Riksförbund

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Fackliga uppdrag inom Lärarnas Riksförbund på olika nivåer inom förbundet. Ordförande i SACO-föreningen vid Lärarnas Riksförbund. Körsångsverksamhet under hela mitt vuxna liv

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Ordförande i Länsföreningen HjärtLung Stockholm. Vice ordförande i Föreningen HjärtLung Lidingö. Ordinarie ledamot i kören Havstrutarna, Gustavsberg.