Vi på förbundskansliet

Besöksadressen till vårt kansli är Hornsgatan 172 i Stockholm. Besök oss gärna om du har vägarna förbi!

Kanslichef

Christine Cars-Ingels

Christine Cars-Ingels

tel: 08-55 606 207
epost till Christine Cars-Ingels

Verksamhetsstrateg, internationell sekreterare, Hälsans Stig

Lars Edborg

Lars Edborg

tel: 08-55 606 201
epost till Lars Edborg

Forskningsansvarig, prevention och hjärtfrågor

Pelle Johansson

Pelle Johansson

tel: 08-55 606 206
epost till Pelle Johansson

Ansvarig utbildning & livsstil

Marie Ekelund

Marie Ekelund

tel: 08-55 606 205
epost till Marie Ekelund

Insamlingsansvarig, företagssamarbete, Hälsans Stig

Pär Hommerberg

Pär Hommerberg

tel: 08-55 606 203
epost till Pär Hommerberg

Pressansvarig, redaktör för riksförbundets webb och ForskningsStatus

Magnus Östnäs

Magnus Östnäs

tel: 08-55 606 208
epost till Magnus Östnäs

Redaktör Tidningen Status

Ulrika Juto

Ulrika Juto

tel: 08-55 606 209
epost till Ulrika Juto

Kommunikatör - medlems- och föreningsvård

Ulrika Fridsell

Ulrika Fridsell

tel: 08-55 606 210
epost till Ulrika Fridsell

Kommunikatör - lungfrågor och sociala medier

Peter Edfelt

Peter Edfelt

tel: 08-12 132 710
epost till Peter Edfelt

Organisationssamordnare, sekreterare i förbundsstyrelsen och redaktör Förbundsinfo

Surayya Eliasson

Surayya Eliasson

tel: 08-55 606 215
epost till Surayya Eliasson

IT-ansvarig, utbildning och supporteam lokalföreningarnas webb

Peter Engholm

Peter Engholm

tel: 08-55 606 214
epost till Peter Engholm

Administratör - minnesgåvor, forskning

Ann-Cathrin Hjorth

 Ann-Cathrin Hjorth

tel: 08-55 606 202
epost till Ann-Cathrin Hjorth

Administratör, samordnare hjärt-lungräddning

Helene Silfver

Helene Silfver

tel: 08-55 606 204
epost till Helene Silfver

Administratör- medlemsregistret

Annette Westerblad

Annette Westerblad

tel: 08-55 606 213
epost till Annette Westerblad

Ekonomiansvarig

Lena Johansson

Lena Johansson

tel: 08-55606211
epost till Lena Johansson

Ekonomiassistent

Bayan Balata

tel: 08-12132711

epost till Bayan Balata