Vi på förbundskansliet

Besöksadressen till vårt kansli är Hornsgatan 172 i Stockholm. Besök oss gärna om du har vägarna förbi!

Kanslichef

Christine Cars-Ingels

Christine Cars-Ingels

tel: 08-55 606 207
e-post till Christine Cars-Ingels

Medarbetare:

Ekonomiassistent

Bayan Balata

tel: 08-12132711

e-post till Bayan Balata

Receptionist, vikarie för Ann-Cathrin Hjorth

Rebecka Bjuremalm

08-121 327 02

e-post till Rebecka Bjuremalm

Ansvarig ekonomi och administration

Marianne Dahl Radhe

tel: 08-55606211
e-post till Marianne Dahl Radhe

Verksamhetsstrateg, internationell sekreterare, Hälsans Stig

Lars Edborg

Lars Edborg

tel: 08-55 606 201
e-post till Lars Edborg

Kommunikatör - lungfrågor och sociala medier

Peter Edfelt

tel: 08-12 132 710
e-post till Peter Edfelt

Ansvarig utbildning & livsstil

Marie Ekelund

Marie Ekelund

tel: 08-55 606 205
e-post till Marie Ekelund

Organisationssamordnare, sekreterare i förbundsstyrelsen och redaktör Förbundsinfo

Surayya Eliasson

Surayya Eliasson

tel: 08-55 606 215
e-post till Surayya Eliasson

Kommunikatör - medlems- och föreningsvård

Ulrika Fridsell

tel: 08-55 606 210
e-post till Ulrika Fridsell

Administratör - minnesgåvor, forskning

Ann-Cathrin Hjorth

 Ann-Cathrin Hjorth

tel: 08-55 606 202
e-post till Ann-Cathrin Hjorth

Verksamhetsstrateg

Anders Holgersson

tel: 08-121 32 703
e-post till Anders Holgersson

 

Insamlingsansvarig, företagssamarbete, Hälsans Stig

Pär Hommerberg

tel: 08-55 606 203
e-post till Pär Hommerberg

 

Forskningsansvarig, prevention och hjärtfrågor

Pelle Johansson

 

tel: 08-55 606 206
e-post till Pelle Johansson

Redaktör Tidningen Status

Ulrika Juto

tel: 08-55 606 209
e-post till Ulrika Juto

 

Administratör, samordnare hjärt-lungräddning

Helene Silfver

Helene Silfver

tel: 08-55 606 204
e-post till Helene Silfver

Administratör- medlemsregistret

Annette Westerblad

Annette Westerblad

tel: 08-55 606 213
e-post till Annette Westerblad

Pressansvarig, redaktör för riksförbundets webb

Magnus Östnäs

Magnus Östnäs

tel: 08-55 606 208
e-post till Magnus Östnäs