Högt blodtryck

En tredjedel av den svenska befolkningen har högt blodtryck. Oftast ger inte högt blodtryck några symtom, men om blodtrycket är riktigt högt kan det orsaka yrsel, huvudvärk och trötthet. Det är viktigt att hålla koll på sitt blodtryck eftersom ett för högt blodtryck ökar risken att drabbas av allvarliga sjukdomar. Blodtrycket ska helst vara under 140/90 mm Hg (millimeter kvicksilver). 

Detta händer i kroppen när blodtrycket är högt

När blodtrycket är högt påverkas blodkärlen, hjärtat, hjärnan och njurarna eftersom det blir ett ökat tryck i ett slutet system.

Kroppen måste anpassa sig efter det högre trycket, vilket bidrar till att kärlväggarna förtjockas och stelnar, hjärtat måste jobba mot ett större motstånd och njurarna försämrar sin filtrationsförmåga. Det blir som en ond cirkel.

Måttligt förhöjt blodtryck är oftast inte farligt, men kan ge upphov till allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och njursvikt.

Ofta är det flera bakgrundsfaktorer som sammantaget bidrar till det höga blodtrycket. Ärftlighet, övervikt, stress, för lite fysisk aktivitet, fel matvanor och hög alkoholkonsumtion kan bidra till ett högt blodtryck.

Orsaker till högt blodtryck

Vissa har en bakomliggande orsak till att blodtrycket stiger, men hela 95 procent av de som har ett högt blodtryck saknar en enskild utlösande faktor.

Ofta är det flera bakgrundsfaktorer som sammantaget bidrar till det höga blodtrycket.

Genetisk benägenhet, övervikt, stress, matvanor, hög alkoholkonsumtion kan bidra till ett högt blodtryck. Blodtrycket ökar också med åldern i alla moderna civilisationer.

Så mäts blodtrycket

Blodtrycket kan enkelt mätas av en sjuksköterska på vårdcentralen. I dag finns också många mätare som kan användas för att mäta blodtrycket på egen hand. De är av olika kvalitet och en rekommendation är att köpa mätaren på apoteket.

För att få ett korrekt uppmätt blodtryck bör du se till att någon professionell inom vården mäter blodtrycket första gången.

Blodtrycket anges med ett systoliskt och ett diastoliskt tryck (t.ex. 140/90 mm Hg). Det första mätvärdet (140) anger trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan. Det andra mätvärdet (90) anger trycket när hjärtat vilar, mellan varje hjärtsammandragning, och benämns det diastoliska blodtrycket. Det är viktigast att hålla koll på att det övre trycket inte är för högt.

På vårdcentralen kan man göra en bedömning av det uppmätta värdet. Efterhand, om du får behandling mot högt blodtryck, kan du följa upp effekten av behandlingen genom att mäta trycket på egen hand.

Behandling vid högt blodtryck

Beroende på blodtrycksnivå och eventuell förekomst av andra riskfaktorer för t.ex. kranskärlssjukdom rekommenderas förändring av levnadsvanor (om aktuellt) samt medicinering.

Faktorer som kan sänka blodtrycket är ett bra kostmönster, fysisk aktivitet och genom att den som röker får hjälp med att sluta röka.Att få hjälp med att ändra sina levnadsvanor skall alltid ingå i behandlingen.

Det finns en rad olika verksamma läkemedel som hjälper vid högt blodtryck.

 

Var aktiv och fråga dina läkare

Att du som patient är delaktig i din behandling och vet hur dina läkemedel verkar och varför du ska ta dem ökar dina chanser att nå ett bra resultat och därmed må bättre.

Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling för högt blodtryck är följande frågor bra att få svar på:

  • Hur fungerar läkemedlet?
  • Vad finns det för tänkbara biverkningar av läkemedlet?
  • När och hur bör jag ta medicinen?
  • Finns det någon annan typ av läkemedel som kan påverkas av blodtrycksmedicinen?

Ankelsvullnad, rethosta eller kalla händer och fötter är några ganska vanliga biverkningar. Rådgör med läkare om du misstänker biverkningar på läkemedlet.

Passa också på att få råd om du behöver ändra dina levnadsvanor.

Ovanstående text är faktagranskad av Karin Manhem, överläkare och professor i medicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Catrin Henriksson, sjuksköterska, klinisk lektor, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.