Om läkarbesöket - dina rättigheter

Läkarbesöket är ofta kort. Det är därför bra att tänka igenom de vilka saker som är viktigast att ta upp och skriva ned det så att du kommer ihåg vad du ska fråga.

Maria Vall

Vill du ha ett längre besök så är det bra om du begär det redan vid bokningen. Inför läkarbesöket kan det vara bra att läsa på om din sjukdom. På internet finns många informativa sidor som till exempel Vårdguiden 1177

Du hittar också mycket om hjärt- och lungsjukdomar under Hjärta respektive Lungor här på Riksförbundets hemsida.

Vad innebär diagnosen?

Fråga vad läkarens diagnos innebär:

 • Går sjukdomen att bota?
 • Vilka behandlingsalternativ finns?
 • Om sjukdomen inte kan botas, finns det något sätt att lindra symtomen?
 • Fråga om det finns något du själv kan göra för att må bättre, till exempel när det gäller kost och motion?

Hur fungerar dina mediciner?

Ta reda på vad som gäller för dina mediciner:

 • Vad är de bra för?
 • Hur ska de tas? Har de biverkningar?
 • Hur samverkar olika mediciner med varandra?
 • Finns det alternativ med färre biverkningar?
 • Vad kan sjukhuset göra för att hjälpa dig med din sjukdom?
 • Finns det andra forum utanför vården som kan erbjuda stöd?

Behöver du remiss till rehabilitering, specialist eller annan yrkeskår i vården? Fråga om vad för slags rehabilitering du behöver och vad ditt sjukhus kan erbjuda.

Om du inte blir nöjd

Det första steget är att prata med den behandlande läkaren eller verksamhetschefen om det är något som har gått snett. Om du känner att det inte fungerar kan du vända dig till Patientnämnden. Alla landsting har en sådan nämnd.

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående, opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, tandvård samt handikapp- och habiliteringsverksamhet.

Kontakta Patientnämnden i ditt landsting. De kan till exempel hjälpa dig om du tvivlar på läkarens utlåtande och vill att en annan läkare ger ett utlåtande.

IVO - Anmäla vårdskada eller om du riskerat drabbats av vårdskada

Om du upplever att någon har drabbats av eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och lämna ett tips om detta eller anmäla ett klagomål.

Second opinion

I vissa fall när det gäller en särskilt allvarlig sjukdom kan du få en så kallad second opinion, då man till exempel kan stå inför livsavgörande beslut om behandling när det inte finns en klar vägledning för behandlingen.
Det innebär att en annan specialistläkare gör ett utlåtande. Möjligheten är lagstadgad sedan 1999.

Läs mer här om de rättigheter du har som patient
Läs mer om Second opinion

Information om den nya patientlagen

Den nya patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med den nya lagen är att patienterna ska få bättre kunskap, ökad delaktighet och valfrihet i vården.

1177 Vårdguiden har fått i uppdrag av Socialdepartementet att informera om den nya lagens möjligheter. Läs mer på: www.1177.se/patientlagen.

Fakta: Dina rättigheter i vården

 • Du har rätt att tacka nej till vård och kan avbryta en pågående behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner du inte vill ta.
 • Läkaren är skyldig att förklara varför de anser att en viss behandling är nödvändig och vad konsekvenserna kan bli om man inte genomför den. Finns det andra likvärdiga behandlingar ska du informeras om det.
 • Du har rätt att få information om ditt hälsotillstånd och om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns att tillgå.
 • Du har rätt att läsa eller få en kopia av din journal.
 • Du har i vissa fall rätt till en andra bedömning, en så kallad second opinion.
 • Ibland kan vårdpersonal som är under utbildning närvara vid till exempel undersökningar. Du kan tacka nej till deras medverkan.
 • Du kan också avböja att delta i forskningsprojekt eller när du vill avbryta ett deltagande i en studie.