Alla kan påverka

Det finns två sätt att påverka förbundets verksamhet. Dels genom motioner från medlemmar, lokalföreningar eller länsföreningar och dels att förbundsstyrelsen lägger fram egna förslag till kongressen, vilket kallas för "Förbundsstyrelsens förslag".

Motioner

Enskild medlem, lokal- eller länsförening har möjlighet att påverka och besluta om inriktningen på förbundsstyrelsens uppdrag till nästa kongress. En motion är ett förslag till beslut. Här kan alltså föreningen framföra önskat uppdrag åt förbundet. Alla enskilda medlemmar och medlemsorganisationer har motionsrätt. En motion kan handla om till till exempel förändringar av inriktningen av verksamheten, intressepolitik, kurser och utbildning,  det formella regelverket i förbundet, förändring av medlemsavgift etc.

Bra att veta:

  • En motion ska vara skriftlig och ha inkommit till förbundskansliet senast det datum som förbundsstyrelsen meddelat via medlemstidningen Status och nyhetsbrevet förbundsinfo.
  • Motion från enskild medlem kan åtföljas av yttrande från lokalförening.
  • Motion från lokalförening kan åtföljas av yttrande från länsförening.
  • Förbundsstyrelsen avger yttrande över alla inkomna motioner.
  • Förbundsstyrelsen besvarar inkomna motioner skriftligt.

Svaren bifogas handlingarna till kongressen och föredras på kongressen för beslut.

Läs mer om hur du kan skriva en motion

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsen har också rätt att lägga förslag till kongressen om förbundets inriktning eller verksamhet.